Лучшая цена на отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i

mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi – zachęcał Janusz Korczak. Proces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętności i gromadzeniu doświadczeń. Każde dziecko musi mieć określone miejsce w społeczeństwie, swoje prawa i obowiązki, w tym prawo do rozwoju, który dorośli powinni wspomagać. Chcąc zaspokoić potrzeby i spełnić oczekiwania zarówno dziecka, jak i środowiska, autorki zgromadziły materiały, które mogą być pomocne dla nauczycieli, terapeutów i rodziców podczas prowadzenia zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym, stymulacyjnym, korekcyjnym lub kompensacyjnym. Opracowanie obejmuje szeroko pojętą pracę terapeutyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym. W pierwszej części książki znajdują się materiały, przy pomocy których można przeprowadzić wstępną diagnozę dziecka. Druga część opracowania zawiera przykładowe opisy przypadków oraz programy terapeutyczne dostosowane do określonego przez terapeutę poziomu. W trzeciej części zawarte są wskazówki dla nauczyciela dotyczące planowania pracy dydaktyczno-terapeutycznej oraz przykładowe indywidualne plany pracy terapeutycznej. Proponowane ćwiczenia i zabawy w poszczególnych planach okresowych mogą zarówno być wykorzystane w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i stanowić część zajęć z niezbyt licznymi grupami dzieci. Część czwarta książki zawiera podsumowanie pracy terapeutycznej. Znajdują się tu przykładowe opinie wydawane o dziecku i opisy jego postępów. W piątej i szóstej części autorki umieściły przykładowe scenariusze zajęć dydaktyczno-terapeutycznych, przyporządkowane do danego poziomu, oraz zestawy pomocy dydaktycznych i karty pracy, opracowane i wykorzystywane przez autorki w codziennej pracy z dziećmi. Dwie ostatnie części książki stanowią zawartość płyty CD. Wersja ebook zawiera całą zawartość płyty CD. 120 stron scenariuszy plus cała książka zostały zawarte w jednym ebooku! Polecamy!
Группа авторов Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. I отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. II отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Praca - więź - integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. T. 1: Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Przedsiębiorczość i obywatelskość w perspektywie katolickiej nauki społecznej отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Linguarum silva. T. 6: Problemy języka i tekstu w perspektywie historycznej i współczesnej отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 2: Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов „Chowanna” 2014. T. 1 (42): Jakość życia młodego pokolenia w perspektywie psychopedagogicznej i społecznej отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2: Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się t.2 отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Helena Marek Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń – zdrowe życie, dorastanie i starzenie się t.1. отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Praca - więź - integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. T. 2: Wartości i więzi społeczne отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Józef Ignacy Kraszewski Nauczyciele sieroty отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Witold Kasperkiewicz Gospodarka oparta na wiedzy innowacyjność i rynek pracy отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Группа авторов Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Andrzej Zybała Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i
Mariusz Pigulski Plusy i minusy zmian w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 r. отсутствует nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy t i


  • Страница:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13